מרכז מידע ומאמרים

הערכת ספקים

הערכת ספקים

הערכת ספקים חיונית להקטנת הסיכונים ולהשגת שיפורים מהותיים בשרשרת האספקה. מינט תעריך את היכולות של הספק לעמוד בדרישות החברה הכמותיות (למשל קצבי יצור) והאיכותיות.

 


חברות  רוצות להעריך את ספקיהן כדי לדעת את התאמת הספקים לדרישותיהן, הנוכחיות והעתידיות, למשל הגדלת קצב ייצור בחברה, ביצוע פרויקטים חשובים.

מינט טכנולוגיות היא חברת פתרונות בעולם הרכש ושרשרת האספקה.  מינט ביצעה פרויקטים רבים שהביאו לשיפורים משמעותיים במערכות רכש ושרשרת אספקה, כולל הערכת ושיפור תפוקת הספקים. 

בפרויקט הערכת הספקים מינט תעריך את היכולות של הספק בשורה של קריטריונים לעמוד בדרישות החברה מבחינת  הכמותיות (קצבי יצור) והאיכותיות - צווארי בקבוק, תסריטים אפשריים שונים, הפער בין יכולות הספק לדרישות החברה ותוכנית ראשונית לסגירת הפערים.

הקריטריונים לפיהם ייבחנו הספקים יהיו לדוגמה קיבולות יצור, יכולת  to scale, יכולת ניהול חומר, תהליכי רכש מול ספקים שלהם, מערכות מידע, יכולות ניהוליות, כישורים הנדסיים, חוסן פיננסי, ניהול סיכונים.

בגמר הפרויקט הלקוח יקבל תמונת מצב ותוכנית ראשונית לסגירת פערים לכל הספקים שנבדקו. תוצאת הפרויקט, בהנחה של יישום המסקנות, תהיה הגדלה משמעותית של יכולות שרשרת ההספקה של החברה לעמוד בדרישות הייצור.


לפרטים נוספים – התקשרו למספר 03-7516858, שלחו הודעה במייל info@minet.co.il או השאירו הודעה בתחתית העמוד.