סדנת ניהול עלויות אסטרטגי 2019

  27 בפברואר 2019
 שעות 9:00-18:00
 מלון קראון פלזה, מרכז עזריאלי, תל אביב.

להרשמה ופרטים נוספים על הקורס: חן סויסה
054-7760793 | chen@minet.co.il | www.minet.co.il