Cloud Value Management

הCloud הוא אחד ההתפתחויות הגדולות ביותר של הטכנולוגיה והעסקים היום ובעתיד, הוא יוצר הזדמנויות IT משמעותיות למודלים עסקיים קיימים ומצבים קונבנציונליים. הCloud מסייע להגדלת ההכנסות, הפחתת עלויות , ומאפשר שיתוף פעולה פנימי וחיצוני.

Cloud הוא רשת נתונים בעולם הענן ההיברידי שייצרה שירות ייעוץ ראשון מסוג NetApp שמטרתו לסייע לעסקים לקבל החלטות בענן (Cloud Value Management (CVM. היא מעניקה ללקוחות את יכולת ההבנה ההוליסטית של הענן בכל הממדים הטכנולוגיים, העסקיים, המשפטיים והשוטפים. השירות מורכב משני מרכיבים: סדנה בת שלושה ימים ופרויקטים.

מינט טכנולוגיות גאה לשתף פעולה עם NetApp בכלי ההנהלה של  Cloud Value. חברת מינט עוסקת בממדים העסקיים של הענן, המטרה שלנו היא לספק לארגונים מתודולוגיות וכלים חדשניים, רלוונטיים ומעשיים כדי להשיג יתרון תחרותי מהענן.

למטרה זו פיתחנו מערכת ייחודית של כלים (חלקם עבור קניינים):

 קבלת החלטות כספיות  קבלת החלטות כספיות - Total Revenue and Cost of Ownership (TORACOO) model

מודל החלטה פיננסית הוא כלי נחוץ כדי שיהיה ניתן לזהות היכן ניתן לצמצם עלויות ולייצר הזדמנויות נוספות להכנסות כספיות ע"י קישור בין העולמות של On-Premises וה- Cloud ובכך להשיג שינוי ערך אמיתי ובר-קיימא. היתרונות של TORACOO נובעים לא רק ממודל ההחלטה עצמו, אלא גם מתהליך בניית המודל, כולל הגדרת אופציות והנחות, וכן ניתוח תרחישים שונים. המודל הינו קל להבנה והן בעל יכולת לפתור סוגיות מורכבות.

  קבלת החלטה מרובת תכונות  מודל החלטה - (Multi-Attribute Decision Making (MAUTׂ

מודל החלטה מלא המשלב את הפרמטרים הפיננסיים של הכנסות ועלויות יחד עם תכונות אחרות על מנת למקסם את ערכם. תיאוריית השירות הרב-תכליתי פותחה כדי לסייע למקבלי ההחלטות להקצות ערכי תועלת, תוך התחשבות בהעדפות של מקבלי ההחלטות. מודל MAUT מאפשר לנו לשלב ולשקול תכונות רכות, למשל: היענות, ביטחון, ידידותיות למשתמש, וכן קיימת הבנה טובה יותר של הסחר בין הערך של אופציה ועלויותיה. התהליך עצמו מעודד הכללה והשתתפות פעילה של בעלי עניין רבים.

מבחר תמחור  מבחר תמחור - Instance Pricing Selection

זהו מודל החלטה כמותי חדשני להקצאת הוצאות ענן בין מופעים לפי דרישה לבין מופעים שמורים. המודל בוחן את הפער בין הפחתת עלויות באמצעות מחויבות הביקוש לסיכון המתבטא בסטיית התקן של הביקוש לאורך זמן ומאפשר לארגון לשלב את המטרות הספציפיות שלו בתהליך קבלת ההחלטות.

 ניהול סיכוני אספקה  ניהול סיכוני אספקה

כלי ניהול הסיכונים כולל את תהליך ניהול הסיכונים המלא של זיהוי סיכונים, ניתוחם והקטנת הסיכונים. הכלי מנתח אפשרויות הפחתה שונות ומחשב עבור כל אופציה את התשואה ואת ההחזר על ההשקעה. הדבר מאפשר לארגון לבחור את מערכת ההקלות החסכונית ביותר ולהקצות את המשאבים המוגבלים שלה ביעילות וביעילות. ניתן להשתמש בכלים עבור כל סוגי הסיכונים ועבור שכבות רבות בשרשרת האספקה.

 צל  Shadow IT

 כלי ה- IT של Shadow מורכב ממתודולוגיה הוליסטית של ניהול וצמצום ה- IT Shadow באמצעות איתור, אכיפה והפחתת עלויות. השימוש בכלי מאפשר חיפוש דייקני ומהיר של הוצאות ה- IT בהוצאות הכוללות של הארגון וניתוח מתקדם לזיהוי מקור הוצאות הIT .

'

'

סל הכלים הרחב שלנו מאפשר קבלת החלטות יעילות יותר בתהליך המתנהל בצורה טובה יותר, שילוב בעלי עניין רבים בתהליך קבלת ההחלטות והפקת ערך גבוה יותר מהן, הוזלת עלויות וסיכון מופחת.

כלים אלה מספקים תשובות לשאלות הבאות:

           שאלות 

(Cloud Value Management (CVM מאפשר לארגונים ליצור יתרונות תחרותיים ולפעול מהר יותר מאשר המתחרים שלהם.