פתרונות החברה

שרשרת אספקה מאופיינת במספר גדול של תהליכי עבודה לאורך חיי המוצר, מפיתוח מוצר חדש דרך ייצור ואספקת מוצרים בוגרים ועד לפייז אאוט של מוצרים שיוצאים מהשוק.

תהליכי העבודה כוללים תהליכי עבודה בתוך הארגון בנוסף לתהליכי עבודה עם ספקים, שותפים, לקוחות וחברים אחרים בשרשרת מחוץ לארגון.

חברת מינט טכנולוגיות מבצעת פרויקטים של תכנון שרשרת אספקה, מעצבת תהליכי עבודה חדשים ומשפרת תהליכי עבודה קיימים במערכת במגוון גדול של פעילויות בעולם ניהול שרשרת האספקה והרכש. חלק מהפרויקטים היו על סמך תפישות שלנו מותאמים לתרבות הארגונית של הלקוח.

פרויקטים לדוגמה:

  • תכנון שרשרת אספקה פרויקטאלית בחו"ל בקנה מידה גדול.
  • צמצום דרסטי במספר הספקים בארגון והעברת פעילות ניהול חומר לספקים עיקריים – תפישת הסופר סופלייר.
  • צמצום מלאי בשרשרת האספקה.
  • תהליך הוצאת מוצר (פייזינג אאוט) מיצור בכלל שרשרת האספקה.
  • שיפור תקשורת בין הרכש ללקוחות פנימיים בארגון.
  • אפיון תהליכי עבודה וכתיבת נהלים חכמים למחלקת רכש גדולה
  • עיצוב מבנה ארגוני של מחלקות רכש ושרשרת אספקה והתאמתן לארגון.
  • תכנון שרשרת אספקה גלובלית לחברה ישראלית הגדלה ברמת המורכבות שלה.
  • שימוש במערכת תכנון שרשרת אספקה במחלקת הרכש.