פתרונות החברה

רכש טכני

ברוב הארגונים קיימים יותר מדי ספקים שצורכים אנרגיה ניהולית רבה בתחום הרכש הטכני – העלויות של טיפול ב – 10% של הספקים הקטנים ביותר הם הרבה יותר מ – 10% מעלויות התפעול של מערך ניהול החומר.

תפישת הסופר סופלייר שמינט פיתחה היא תפישה ייחודית של העברת כלל ניהול החומר בארגון – רכש טכני, תכנון, אחזקת מלאי, הספקה לקווי יצור ומחסנים - של ספקים משניים וחומרים משניים למספר מצומצם של ספקים.

התועלות לארגון הם הורדה משמעותית בעלויות התפעוליות במספר ממדים– פחות כניסות למחסן, פחות חשבוניות ספקים במערכת, פחות זמן תפעולי וניהולי בפעילויות משניות ומאוד משניות ויותר זמן לנושאים, חומרים וספקים עיקריים.

התפישה יושמה בהצלחה במספר חברות שונות. היא מתאימה למגוון גדול של פעילויות בארגון.